O programie

Runda PRB w skrócie
75
biblioitek (i ich filie), które zaprosimy do udziału w Programie w latach 2021 - 2022
300
bibliotekarek i bibliotekarzy biorących udział w szkoleniach i korzystających z doradztwa
20
miesiący wsparcia specjalistów i praktyków
Materiały merytoryczne i sprzęt dla bibliotek
Zaproszenie do współtworzenia społeczności bibliotekarek i bibliotekarzy, która liczy już 4500 członków i członkiń

 

Dziś chyba bardziej niż kiedykolwiek wiemy, a może lepiej byłoby powiedzieć: mamy przeczucie, że nie wrócimy do tego, co było. Nie będziemy już pracować, jak dawniej, uczyć się, jak dawnej, funkcjonować, jak dawniej. Zmieni się nasze życie, zmieni się sposób funkcjonowania społeczności i instytucji – także bibliotek.

Z tego przeczucia w ciągu ostatnich miesięcy rodziła się koncepcja 4. rundy Programu Rozowju Bibliotek. Chcemy zaoferować wsparcie oraz towarzyszyć Wam w procesie rozwoju i w zmianie, która wydaje się konieczna, żeby biblioteki mogły faktycznie odpowiedzieć na wyzwania, które pojawiły się w wyniku pandemii. Okazuje się, że na tym tle bardziej, niż kiedykolwiek odczuwalny może być kryzys zaufania społecznego i relacji. Coraz głębsze wydają się też podziały, utrudniające dialog. Coraz trudniejszy jest też dostęp do wiarygodnych informacji.

Sytuacja jest nowa. Wymaga przemyślenia od nowa roli i oferty bibliotek. Być może powinny one poszerzyć zakres swoich usług, a część z nich zaoferować online. Ważne też, żeby w tej nowej rzeczywistości pomagały użytkownikom i użytkoniczkom w zdobywaniu kompetencji cyfrowych, niezbędnych do dobrego funkcjonowania w czasie ograniczonej mobilności, kiedy technologia staje się narzędziem pracy, dbania o zdrowie, relacje indywidualne i społeczne.

W 4. rundzie PRB chcemy tworzyć przestrzeń do zdobywania nowych kompetencji, które pomogą zaprojektować sposób działania i zarządzania biblioteką w nowych czasach. Zależy nam też, żeby wyposażyć biblioteki i pracujących w nich ludzi w sprzęt i umiejętności, które pozwolą na bieżąco analizować sytuację i reagować na zmianę. Mamy nadzieję, że dzięki temu będziecie gotowi na nowe, niezależnie od tego, z czym jeszcze przyjdzie Wam się zmierzyć w procesie dochodzenia, a potem funkcjonowania, w jakiejś "nowej normalności”, której kształty jeszcze nie znamy.