Oferta

Jakie biblioteki zapraszamy do PRB
1
Biblioteki publiczne, niezależnie od swojej formy organizacyjnej
2
Instytucje z terenów gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 50 tys. mieszkańców
3
Biblioteki, które nie brały udziału w PRB lub brały udział w rundach 1 i 2 na prawach bibliotek partnerskich
4
Publiczne biblioteki gminne wraz ze swoimi filiami (jeśli je posiada)
5
Z jednej gminy może być złożony tylko jeden wniosek (czyli może aplikować tylko jedna biblioteka)

 

Co zaoferujemy bibliotekom w ramach 4. rundy PRB?
Na początku zaoferujemy Wam wsparcie w planowaniu, przygotowaniu i realizacji diagnozy lokalnej, która pozwoli od nowa uchwycić specyfikę lokalnego kontekstu, w którym działa dziś biblioteka oraz pomoże zrozumieć potrzeby ludzi z lokalnej społeczności, by móc na nie lepiej odpowiedzieć.Na tym etapie zaprosimy Was do udziału w Warsztatach Planowania Rozwoju Biblioteki i do udziału w indywidualnym doradztwie, towarzyszącym procesowi planowania. Chcemy dać Wam możliwość przyjrzenia się od nowa i pod okiem specjalistów temu, po co i jak działa Wasza biblioteka. To będzie czas, żeby jeszcze raz przemyśleć misję biblioteki i od nowa zaprojektować cześć usług lub włączyć do oferty zupełnie nowe, być może oferowane online. Rezultatem będzie - stworzony od nowa - Plan Rozwoju Bilioteki.
Chcemy wyposażyć Was w nowe kompetencje potrzebne do rozwoju biblioteki teraz i w przyszłości, dlatego na tym etapie zaprosimy Was do udziału w szkoleniach specjalistycznych i doradztwie. Ostateczny zakres oferty powstanie po zakończeniu rekrutacji, która dla nas jest też okazją do zapytania o potrzeby bibliotek, które wezmą udział w 4. rudzie. Na ten moment zakładamy, że wsparcie to będzie obejmowało zagadnienia związane z rozwojem instytucjonalnym biblioteki oraz nowymi usługami zawartymi w Planie Rozwoju Biblioteki. Efektem wsparcia specjalistycznego będzie – oprócz rozwoju kompetencji osób pracujących w bibliotece - uruchomienie nowych form jej działania. Zakładamy też, że dyrektorki i dyrektorzy bibliotek wezmą udział w dedykowanych kadrze zarządzającej warsztat na temat przywództwa i zarządzania biblioteką oraz komunikacji z wykorzystaniem narzędzi do pracy zdalnej.
Bardzo ważnym elementem Programu jest sieciowanie. Zaprosimy Was do włączenia się i współtworzenia sieci praktyków związanych zawodowo z bibliotekami: dyrektorów/ek, liderów/ek, trenerów/ek, innowatorów/ek, związanych z bibliotekami, których sieć tworzy się i rozwija od pierwszej edycji Programu Rozwoju Bibliotek, czyli już od ponad 10 lat. Będziecie mieć okazję włączenia się w sieć LABIB i korzystania z platformy służącej wymianie wiedzy i pomysłów: labib.pl. Kadrę zarządzającą bibliotek zaprosimy natomiast do udziału w “Grupie InicjaTyWy”, w ramach której dyrektorzy i dyrektorki prowadzą grupy wsparcia dla osób zarządzających bibliotekami ze swojego regionu. Mamy też dla Was pulę miejsc na corocznym Kongresie Bibliotek.Każda z osób uczestniczących w 4. rundzie PRB dostanie komplet materiałów przygotowanych specjalnie dla Was oraz dostęp i instrukcje korzystania z zasobów tworzonych w ramach poprzednich rund PRB. Biblioteki otrzymają też sprzęt, który umożliwi Wam udział w działaniach PRB realizowanych online, a także pozwoli zaoferowanie część usług Waszej biblioteki w formie zdalnej lub hybrydowej.


Czego oczekujemy od bibliotek w ramach 4. rundy PRB?


Od osób uczestniczących w Programie i wchodzących w skład Zespołu Biblioteki oczekujemy:

  • aktywnego uczestnictwa w szkoleniach oraz spotkaniach online (tj. z włączoną kamerą i mikrofonem) i stacjonarnych;
  • współtworzenia Planu Rozwoju Biblioteki i realizację zapisanych w nim nowych działań dla mieszkańców gminy;
  • dzielenia się wiedzą zdobytą podczas szkoleń z pracownikami biblioteki nie uczestniczącymi w Programie oraz z bibliotekarkami i bibliotekarzami z powiatu;
  • udziału w spotkaniach sieciujących i innych formach sieciowania zaproponowanych przez FRSI;
  • korzystania z zasobów portalu labib.pl oraz aktywne dzielenie się doświadczeniami zawodowymi za jego pośrednictwem;
  • wyrażenia zgody na utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku na potrzeby promocji i informacji o Programie i jego kolejnych rundach na portalach społecznościowych oraz na stronach www FRSI, PRB oraz na stronach grantodawcy Programu;
  • zapoznania się z Regulaminem Programu Rozwoju Bibliotek dostępnym tutaj.


Każda z osób wchodzących w skład Zespołu Biblioteki na etapie podpisywania przez bibliotekę umowy uczestnictwa będzie zobowiązana do podpisania oświadczenia zawierającego powyższe zobowiązania - wzór oświadczenia stanowi załącznik do umowy.