Formularz zgłoszeniowy przeznaczony jest dla bibliotek publicznych z terenów wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 50 tys. mieszkańców, które chcą uczestniczyć w 4. rundzie Programu Rozwoju Bibliotek zaplanowanej na lata 2021-2022.
Szczegóły rekrutacji określa Regulamin.
Nieprawidłowy adres email
Na podany adres zostanie wysłana informacja:
- z linkiem umożliwiającym edycję formularza przed jego ostatecznym wysłaniem (po kliknięciu "Zapisz szkic" na górze strony),
- potwierdzająca ostateczne wysłanie formularza (po kliknięciu "Wyślij zgłoszenie" na górze strony).
Pola zaznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.
Rekomendujemy kliknięcie “Zapisz szkic” wraz z rozpoczęciem edycji formularza w celu zachowania wszystkich wprowadzanych treści.
Jeśli nie otrzymali Państwo wiadomości z linkiem do formularza lub z potwierdzeniem wysłania zgłoszenia - prosimy o sprawdzenie folderu "spam".
4. runda PRB jest adresowa wyłącznie do bibliotek, które do tej pory nie uczestniczyły w projekcie lub brały udział jako biblioteka partnerska.

Biblioteka nie brała udziału w poprzednich rundach PRB.
Biblioteka brała udział w PRB w roli biblioteki wiodącej.
Biblioteka brała udział w PRB w roli biblioteki partnerskiej. Proszę wskazać rundę PRB:
   I runda       II runda   
I. DANE BIBLIOTEKI
*

Jeśli na poniższej liście nie ma Waszej gminy, a mieści się ona w kryteriach rekrutacji, prosimy o kontakt pod adresem 4prb@frsi.org.pl.

4. runda PRB jest adresowa wyłącznie do bibliotek publicznych.
*  
Tak    Nie  
4. runda PRB nie jest adresowa do bibliotek pełniących wyłącznie funkcję biblioteki powiatowej.
*  
Tak, biblioteka dodatkowo pełni funkcje biblioteki powiatowej   
Tak, biblioteka wyłącznie pełni funkcje biblioteki powiatowej  
Nie, biblioteka nie pełni funkcji biblioteki powiatowej  
*   Tak    Nie  
*  
Tak - proszę wpisać liczbę filii   
Nie  
*
w bibliotece głównej pracuje osób
w filiach pracuje osób
*
*
* Niepoprawny kod pocztowy
*
Niepoprawny numer telefonu
Niepoprawny adres email
*
*
* Niepoprawny numer NIP
*
*
* Niepoprawny adres email
* Niepoprawny numer telefonu
*
II. INFORMACJE O DOŚWIADCZENIU BIBLIOTEKI
Zadając poniższe pytania chcemy poznać bibliotekę jako instytucję, jej sposób funkcjnowania oraz jej otoczenie i społeczność, w której działa. Zachęcamy do przygotowania odpowiedzi na poniższe pytania w gronie pracowników biblioteki.

Zachęcamy do wyobrażenia sobie, że przedstawiają Państwo swoją bibliotekę na Kongresie Bibliotek. Proszę pomyśleć, co Was charakteryzuje i jednocześnie wyróżnia z grona tysięcy podobnych instytucji w całej Polsce. W przypadu zakwalifikowania do Programu przygotowaną przez Państwa wizytówkę umieścimy jako informację o Państwa instytucji na mapie bibliotek uczestniczących na stronie internetowej 4. rundy PRB.

Pozostało 1000 znaków

Prosimy uwzględnić w opisie cel działania, grupę odbiorców, źródło finansowania, informację o partnerach i skalę projektu.

Pozostało 1500 znaków

Prosimy uwzględnić w opisie informacje, kto jest adresatem opisywanej oferty i jak jest realizowana oraz przez kogo. W opisie można dodatkowo wkleić link do miejsca w sieci, gdzie ta oferta została opisana.

Pozostało 1000 znaków
Pozostało 1000 znaków

W warsztatach, które się będą odbywały w ramach PRB, będą mogły wziąć udział 3 osoby z ramienia każdej instytucji. Dlatego szczególnie jest dla nas ważna gotowość każdej instytucji i jej kultura organizacyjna umożliwiająca włączanie w Program również pracowników biblioteki, którzy nie będą brali udziału w szkoleniach.

Pozostało 1000 znaków
*

Maksymalny rozmiar plik: 3MB. Dozwolone formaty: jpeg, jpg, png oraz pdf.

Opiszcie kierunki działań biblioteki, które z dzisiejszej perspektywy wymagają rozwinięcia. Może są jakieś grupy mieszkańców, które chcielibyście przyciągnąć do biblioteki? Może chcecie użytkownikom zaproponować nową formę działania?

Pozostało 1000 znaków

Odpowiadając pomyślcie o elementach PRB takich jak wsparcie prowadzenia diagnoz lokalnych, warsztat planowania rozwoju biblioteki, plan rozwoju biblioteki, szkolenia specjalistyczne, konsultacje planu rzecznictwa, spotkania sieciujące.

Pozostało 1000 znaków

Jeśli chcecie nam przekazać coś, o co nie zapytaliśmy, tutaj jest na to miejsce. :)

Pozostało 1000 znaków
III. INFORMACJE OD OSÓB UCZESTNICZĄCYCH Z RAMIENIA BIBLIOTEKI W PROGRAMIE
Zależy nam nie tylko na poznaniu instytucji, ale również osób, które wezmą udział w warsztatach i szkoleniach. Dlatego prosimy, aby odpowiedzi na pytania przygotowywały osoby, które wezmą udział w Programie.
Na warsztat planowania pracy biblioteki oraz szkolenia specjalistyczne zapraszamy 3-osobowe zespoły z każdej bibliotek, w skład których wejdzie:
- przedstawiciel/ka kierownictwa biblioteki,
- osoba pracująca w filii biblioteki (jeśli biblioteka taką ma),
- osoba pracująca z użytkownikami biblioteki.

Uwaga: Zgłoszone osoby można zmienić tylko do czasu rozpoczęcia szkoleń w Programie, na osobę spełniąjącą te same kryteria, po akceptacji FRSI.
A. OSOBA ZARZĄDZAJĄCA BIBLIOTEKĄ
*
*
*
* Niepoprawny numer telefonu
* Niepoprawny adres email
*
Pozostało 600 znaków
Pozostało 600 znaków
Pozostało 600 znaków

W trakcie Programu wielokrotnie będziemy zachęcać do wymiany myśli i doświadczeń (sieciowania) pomiędzy osobami i instytucjami. Dlatego zachęcamy do zastanowienia się, czym Ty się możesz podzielić z innymi.

Pozostało 800 znaków

tłumaczenie na PJM (polski język migowy)   
napisy na żywo   
wsparcie w korzystaniu z narzędzia Zoom   
pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową   
inne - jakie?   
Niepoprawny numer telefonu
Niepoprawny adres email
Pozostało 600 znaków
Pozostało 600 znaków
Pozostało 600 znaków

W trakcie Programu wielokrotnie będziemy zachęcać do wymiany myśli i doświadczeń (sieciowania) pomiędzy osobami i instytucjami. Dlatego zachęcamy do zastanowienia się, czym Ty się możesz podzielić z innymi.

Pozostało 800 znaków

tłumaczenie na PJM (polski język migowy)   
napisy na żywo   
wsparcie w korzystaniu z narzędzia Zoom   
pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową   
inne - jakie?   
Niepoprawny numer telefonu
Niepoprawny adres email
Pozostało 600 znaków
Pozostało 600 znaków
Pozostało 600 znaków

W trakcie Programu wielokrotnie będziemy zachęcać do wymiany myśli i doświadczeń (sieciowania) pomiędzy osobami i instytucjami. Dlatego zachęcamy do zastanowienia się, czym Ty się możesz podzielić z innymi.

Pozostało 800 znaków

tłumaczenie na PJM (polski język migowy)   
napisy na żywo   
wsparcie w korzystaniu z narzędzia Zoom   
pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową   
inne - jakie?   
IV. PRZYSZŁOŚĆ BIBLIOTEKI
Dziś chyba bardziej niż kiedykolwiek wiemy, a może lepiej byłoby powiedzieć: mamy przeczucie, że nie wrócimy do tego, co było. Nie będziemy już pracować jak dawniej, uczyć się jak dawnej, funkcjonować jak dawniej. Zmieni się nasze życie, zmieni się sposób funkcjonowania społeczności i instytucji – także bibliotek. Dlatego ciekawi jesteśmy jak Wy postrzegacie zmiany, które zachodzą w Waszej bibliotece.
Pozostało 1000 znaków
Pozostało 1500 znaków

Postarajcie się nie myśleć w kategoriach zwiększonego budżetu instytucji. Pomyślcie, jakich kompetencji brakuje w zespole biblioteki. Jakich szkoleń, wspracia potrzebujecie? Wasze odpowiedzi pozwolą nam lepiej zaplanować wsparcie dla uczestników Programu.

Pozostało 1500 znaków
Biblioteka oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem 4. Rundy Programu Rozwoju Bibliotek oraz wzorem Umowy uczestnictwa w Programie i akceptuję ich postanowienia. *
Biblioteka oświadcza, że posiada zgodę osób fizycznych, których dane osobowe podaje w Formularzu zgłoszenia, na przetwarzanie ich danych osobowych w ramach rekrutacji do Programu i udziału w Programie tak przez Bibliotekę, jak i przez FRSI.*
Biblioteka wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z prowadzeniem rekrutacji do Programu, w tym o wynikach naboru, oraz związanych z udziałem w Programie, w przypadku zakwalifikowania instytucji, drogą elektroniczną (na adresy email wskazane w niniejszym formularzu) oraz drogą listowną i telefoniczną. *
Biblioteka wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z adresowanymi do bibliotek projektami FRSI drogą elektroniczną na adresy email wskazane w niniejszym formularzu.
  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że: Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym Formularzu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) z siedzibą w Warszawie (00-359), przy ul. Kopernika 17.
  2. Dane przetwarzane będą w celach związanych z udziałem w 4. rundzie Programu Rozwoju Bibliotek w tym jej ewaluacją. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  3. Podanie danych jest obowiązkowe celem wzięcia udziału w Programie Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes prawny FRSI (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Dane będą przetwarzane przez czas trwania Programu i 12 miesięcy po jego zakończeniu. Dane mogą być udostępnione grantobiorcy Programu, podwykonawcom FRSI, partnerom Programu i podmiotowi realizującemu działania ewaluacyjne. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.